Координація Пріоритетного напряму 9 Дунайської стратегії

Україна координує пріоритетний напрям 9 «Інвестиції в освіту та перепідготовку» з 2020 року. 

Держави Дунайського регіону демонструють помітну диспропорцію в економічному та соціальному рівнях розвитку. У зв’язку з цим саме ПН 9 Дунайської стратегії «Інвестиції в освіту та перепідготовку» фокусується на реалізації заходів у сфері освіти, перепідготовки, ринку праці та соціальної політики з метою вирішення проблеми нерівності освітніх можливостей, невідповідності отриманих навичок запитам ринку праці, безробіття та соціального відчуження незахищених верств населення. 

▶️ Якими є завдання напряму?
  • Вищий рівень зайнятості в Дунайському регіоні, особливо через боротьбу з безробіттям.
  • Покращення освітніх результатів та відповідності здобутих навичок та компетенцій у Дунайському регіоні, при цьому зосереджуючись на навчальних результатах у цілях працевлаштування, підприємництва, інновацій, активного громадянства та добробуту.
  • Підвищення якості та ефективності систем освіти, навчання та ринку праці.
  • Забезпечення інклюзивної освіти та навчання та просуванню інклюзивних ринків праці, рівних можливостей та недискримінації, а також сприяння громадянським компетенціям та можливостям навчання протягом усього життя.
  • Сприяння тісній співпраці між освітніми, навчальними, науково-дослідними установами та ринком праці на різних рівнях.
▶️ У яких ключових векторах здійснюється діяльність?
Основна діяльність здійснюється у 2 напрямках:
🔹 Ринок праці і соціальна політика
🔹 Освіта та професійна підготовка
▶️ Хто координує напрям?
Україна, Австрія та Молдова координують напрям разом із залученням широкої мережі ключових гравців та зацікавлених сторін із 14 країни Дунайського регіону.
Відповідальні національні міністерства:
◼️ Австрія - Федеральне міністерство праці, сім'ї та молоді; Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень
◼️ Молдова - Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення; Міністерство освіти, культури та досліджень
◼️ Україна Міністерство освіти і науки України та Ukrainian Institute for International Politics
▶️ Яка актуальність напряму?
▶️ Внаслідок трудової міграції спостерігаємо скорочення чисельності населення та відтік працездатних верств
▶️ Традиційні сектори економіки (як-от сільське господарство) охоплюють набагато більшу частину населення, ніж інші сектори
▶️ Периферійні регіони мають високий рівень безробіття
▶️ Слабка ефективність праці серед молоді пов’язана з неблагополучним середовищем
▶️ Запитам на деякі затребувані навички та компетенції властива непередбачуваність
▶️ 1/3 населення ЄС, що стоїть перед загрозою бідності, є частиною Дунайського регіону
▶️ Цілі громади, як-от роми, страждають від низьких стандартів життя, бідності та соціального й економічного відчуження
Саме тому ці та інші проблеми потребують впровадження ефективних дій та формування спільної дієвої політики.

Останні новини

23-тя зустріч Steering group Пріоритетного напряму 9 ЄСДР

23.11.2022
До онлайн-зустрічі долучилися представники органів державної влади у сфері освіти, соціальної політики та працевлаштування з країн-членів ЄСДР, а також представники Європейської Комісії, структурних фондів ЄС, Дунайської регіональної програми, ETF - European Training Foundation, дослідницьких центрів в сфері діяльності ПН 9. Україну представляли Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України та Український інститут міжнародної політики.

Як пройшла міжнародна конференція "Освіта, перепідготовка та інклюзія: трансформація під час кризи"

20.09.2022

15-16 вересня відбулася тематична конференція в межах Головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону. 2 дні конференції, 4 панельних дискусії, 10 годин в ефірі, більше 40 спікерів – захід об'єднав представників українського уряду, органів місцевого самоврядування, освітньої спільноти, громадського сектору та міжнародних партнерів.

Як пройшла конференція стейкхолдерів Пріоритетного напряму 9 Стратегії ЄС для Дунайського регіону

9.06.2022
📍 Криза в регіоні стала ключовою темою зустрічі. Учасники погодились, що криза в Дунайському регіоні, спричинена пандемією, перейшла у ще більший безпековий виклик - повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ця катастрофа неодмінно вплинула на функціонування сфер Пріоритету 9 - ринків праці, професійної підготовки, соціальної сфери тощо.

Обране

Інфографіка про діяльність Пріоритетного напряму 9