Стратегія ЄС для Дунайського регіону

Стратегія ЄС для Дунайського регіону

Стратегія ЄС для Дунайського регіону (ЄСДР) є однією з чотирьох макрорегіональних стратегій ЄС, що спрямована на зміцнення транснаціонального співробітництва в регіоні з метою подолання диспропорцій в його соціально-економічному розвитку, об’єднання та координації зусиль усіх учасників для втілення спільних проектів. 
В рамках ЄСДР країни-не члени ЄС співпрацюють на рівних умовах з країнами-членами ЄС за 12 пріоритетними напрямами, що сприяє більшій згуртованості Дунайського макрорегіону та прискоренню євроінтеграційних процесів.

Хто є учасниками ЄСДР?

  • Держави ЄС – Австрія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія.
  • Держави-кандидати на членство в ЄС – Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Молдова та Україна
▶️ Які Пріоритетні напрями ЄСДР?
Структура ЄСДР складається із 12 тематичних напрямів, кожний з яких координується двома країнами-членами ЄСДР
Україна залучена до координування Пріоритетного напряму 9 "Люди на навички". Більше про це тут. 
Стратегія ЄС для Дунайского регіону включає такі Пріоритені напрями:
 1. (a): мобільність на водних шляхах          (б): залізнична-автомобільна-повітряна мобільність
 2. стала енергетика
 3. культура і туризм
 4. якість води
 5. екологічні ризики
 6. біорізноманіття, ландшафти, якість повітря та ґрунту
 7. суспільство знань
 8. конкурентоспроможність підприємств
 9. люди та навички
 10. інституційна спроможність та співпраця
 11. безпека
▶️ Яка здійснюється управління ЄСДР?
 • Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань регіональної політики здійснює загальне керівництво ЄСДР за допомогою та у консультації з Групою представників високого рівня, яка складається з представників всіх держав-членів ЄС.
 • Кожний пріоритетний напрямок спільно координується двома державами або регіонами, які працюють у консультації з Європейською Комісією, відповідними агентствами ЄС і регіональними органами. Кожна з двох відповідальних держав призначає Координатора пріоритетного напряму (Координатор ПН).
 • Координатори ПН очолюють Координаційні ради (steering groups), які окремо створюються для кожного пріоритетного напряму і займаються повсякденною реалізацією відповідного пріоритетного напряму.
 • Національні координатори є основними стратегічними органами в структурі управління. Вони контролюють і відслідковують участь своєї держави в реалізації ЄСДР по всіх пріоритетних напрямах.
 • Національні координатори беруть участь у обговореннях та прийнятті рішень на рівні Комітету з моніторингу реалізації Дунайської транснаціональної програми (ДТП).
▶️ Як здійснюється фінансування проектів в рамках Стратегії?

Фінансування реалізації проектів в рамках Стратегії може бути здійснено за рахунок коштів в рамках наявних програм технічної допомоги ЄС та міжнародних фінансових організацій, національних бюджетів. Більше про можливості фінансування за посиланням. 

▶️ Корисні посилання

Участь України

Україна стала першою державою, що не є членом ЄС, яка головувала у Стратегії ЄС для Дунайського регіону у період з 1 листопада 2021 р. до 31 жовтня 2022 року.  З 2020 року Україна координує Пріоритетний напрям 9 «Інвестиції в освіту та перепідготовку» Стратегії разом з Австрією та Молдовою. 

Які області України залучені до ЄСДР

В Україні до реалізації ЄСДР задіяні 4 області, які частково розташовані в басейні річки Дунай:

 • Одеська (має безпосередній вихід до Кілійського гирла річки Дунай; на території розташована частина суб-басейну Дельти Дунаю)
 • Івано-Франківська і Чернівецька (на території областей розташовані витоки річок Прут і Серет, які є лівими притоками Дунаю)
 • Закарпатська (знаходиться в басейні річки Тиса – лівої притоки Дунаю).
Якими були пріоритети Головування України?

У Програмі Головування України, яка знаходиться за посиланням, виділені політичні та тематичні пріоритети. 

Центральними пріоритетами свого головування в Дунайській стратегії Україна визначає:

 • Сталий розвиток Дунайського регіону: декарбонізація та трансформація економіки
 • Розвиток людського капіталу та ринків праці

Щодо політичних пріоритетів, то ними стали:

 1. Синхронізація пріоритетів Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (embedding), впровадження та оцінка
 2. Підвищення інституційної спроможності ЄСДР
 3. Посилення ролі громадянського суспільства у реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону

Новини