Смарт спеціалізація

Смарт Спеціалізація – це підхід, розроблений Європейською Комісією в рамках ініціативи «Інноваційний союз». Підхід дозволяє ідентифікувати ті галузі економіки, які мають інноваційний потенціал та побудувати взаємовигідне партнерство для їх розвитку дозволяючи регіону посилити власну конкурентоспроможність.

▶️ У чому особливість Смарт спеціалізації?

Особливість цієї політики полягає в тому, що влада спонукає та стимулює підприємців, науку та розробників краще співпрацювати з підприємствами для розкриття головних напрямів та-чи секторів спеціалізації регіону. Кластери є важливими в цій концепції і як головні «блоки» для будівництва такої спеціалізації, і як засоби впровадження цієї стратегії.

▶️ Що таке Платформа Смарт спеціалізації

Платформа Смарт спеціалізації – це своєрідний майданчик для країн та регіонів із впровадження місцевих підходів з виявлення стратегічних галузей для смарт спеціалізації. 

⤵️ Вона надає регіонам доступ до безкоштовних онлайн-інструментів і вичерпного посібника для створення, моніторингу та оновлення стратегій смарт спеціалізації.

Яку інформацію можна знайти на платформі? 

▶️ Регіони, які впроваджують смарт спеціалізацію

Зручна карта допомагає знаходити регіони, що реалізують смарт, а також дізнаватися їхні пріоритети, організовані події, інструменти, якими вони користуються, а також контакти регіональних координаторів. Словом, all you need, і навіть більше. 

▶️ Діяльність Платформи

  •  Концептуально-методичне управління

Основний методичний довідник, який постійно оновлюється. Тут - корисна інформація для стейкхолдерів на національному та регіональному рівнях, які бажають рухатися у напрямку створення стратегій смарт спеціалізації (етап проектування), а також розробки цих стратегій (етап імплементації). Окрім всієї необхідної інформації, на Платформі представлені корисні інструменти. 

  •  Експертна оцінка

Платформа S3 регулярно організовує семінари для країн та окремих регіонів, що зареєструвалися на Платформі. Вони спрямовані на навчання та обмін досвідом. 

  •  Академічні дослідження та аналіз

JRC проводить міждисциплінарні дослідження. які зокрема допомагають у впровадженні S3.

  • Події

Платформа організовує два основних типи заходів: роз’яснювальні семінари пояснюють та поширюють концепцію смарт спеціалізації поміж зацікавленими регіонами та установами; семінари для зареєстрованих регіонів розглядають конкретні аспекти регіонального впровадження смарт спеціалізації. 

▶️ Пріоритетні напрями смарт спеціалізації

На Платформі можна знайти інформацію про всі напрямки смарту, зокрема: Agri food, Energy, Education and Skills for S3, Blue growth, Industrial Modernisation, Sustainable development Goals, Digital Innovation for Industry, Industrial Transition, Targeted support. У яких регіонах реалізують цей напрям, які його цілі, а також події та апдейти - все це також можна знайти на Платформі. 

▶️ Інструменти та джерела даних S3

Платформа S3 надає спеціальні інструменти, які дозволяють користувачам визначати потенційні економічні сфери для смарту та спрямовані на сприяння міжрегіональному співробітництву.

Ось деякі з таких інструментів:

➡️ https://bit.ly/eye_RIS3

Eye@RIS3 — це онлайн база даних пріоритетів RIS3, розроблена як інструмент для розробки стратегії

➡️ https://bit.ly/Digital_Innovation_Hubs

Інструмент Digital Innovation Hubs — це онлайн-каталог, який містить вичерпну інформацію про центри цифрових інновацій у Європі. Кінцева мета інструменту – допомогти компаніям отримати доступ до компетенцій, необхідних для оцифрування своїх продуктів і послуг. 

➡️ https://bit.ly/Regioal_Benchmarking

Це інтерактивний інструмент для регіонального порівняльного аналізу, який допомагає визначити структурно подібні регіони по всій Європі простим клацанням мишки. 

▶️ Переходьте на Платформу за посиланням.  

▶️ Які країни впроваджують Стратегію Смарт спеціалізації

Над впровадженням Смарт спеціалізації працюють як країни-члени ЄС, так і ті, що не є членами Європейського Союзу.

((на сайт можна буде вставити інтерактивну карту, на якій будуть відмічені всі країни-учасники))

▶️ Що таке Процес підприємницького відкриття EDP?

Entrepreneurial discovery process (процес підприємницького відкриття) є ключовим, довготривалим та колаборативним етапом Смарт Спеціалізації. 

Це - процес ідентифікації або генерації нових та конкретних продуктів, технологій або послуг, що мають інноваційну складову в широких секторах економічної діяльності. Іншими словами це процес пошуку та пріоритизації, що фокусується на залученні широкого кола стейкхолдерів та враховує ринкову динаміку. 

Складність цього етапу полягає у відсутності єдиної затвердженої методології, тому кожний регіон, що займається розробкою підходу, вибудовує свою дорожню карту пошуку пріоритетів S3, враховуючи власні особливості та умови для отримання необхідного результату. Проте все ж існують спільні для всіх етапи EDP:

- етап підготовки, що включає в себе затвердження координації Смарт Спеціалізації на рівні області та координації кожного пріоритетного напряму, визначеного за результатами кількісного та якісного аналізу (початковий етап розробки Смарт Спеціалізації);

- етап підготовки, що включає планування дорожньої карти EDP в області спільно координаційною групою для планування необхідних заходів;

- партисипативнй етап, що складається з будування спільного бачення розвитку пріоритетного напряму виходячи з існуючого положення області та враховуючи ринкову динаміку та шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону; цей етап включає проведення аналізу світових тенденцій та трендів в обраній галузі економічної діяльності та аналізу наявних ресурсів в області;

- партисипативний етап, під час якого задіюється механізм пріоритизації, де широка галузь економічної діяльності починає звужуватися визначаючи вже більш конкретні теми та ніші, які в кінцевому результаті стануть пріоритетами S3;

- етап спільного планування впровадження обраних пріоритетів S3 є етапом пост-EDP проте також є невід’ємною частиною процесу.

▶️ Визначення пріоритетів S3

S3 визначає пріоритети у сферах, де країни чи окремі регіони мають конкурентну перевагу, або ж потенціал для розвитку. 

Кількість та особливості цих пріоритетів сильно різняться у різних регіонах. Пріоритети можуть бути сформульовані з точки зору галузей знань або видів діяльності, підсистем у межах сектора або розподілу між секторами та відповідності конкретним ринковим нішам, кластерам, технологіям або діапазони застосування технологій для вирішення конкретних суспільних та екологічних проблем або здоров'я та безпеки громадян. 

Смарт спеціалізація в Україні

В Україні проект Смарт Спеціалізація триває з 2016 року. В його основі – партнерство між представниками бізнесу, влади, науково-технічних установ та громадськості. У 2021 році найкращі результати у впровадженні смарт спеціалізації в Україні мали 5 областей: Київська, Донецька, Луганська, Тернопільська та Львівська. 

Смарт спеціалізація в ЄС

  • 180 стратегій розроблено
  • 222 регіонів зареєструвалися на Платформі Смарт спеціалізації
  • 350 000 робочих місць створено
  • 67+ млрд євро виділено

 

 

позитивний вплив на економічне зростання та працевлаштування​

концентрація ресурсів на обмеженій кількості пріоритетів в області науки та інновації ​

Новини

Події

27.11.2020

Міжнародна конференція "Смарт Спеціалізація: діалог для трансформації регіону"

Учасники конференції: центральні та обласні органи виконавчої влади, представники Спільного Дослідницького Центру Європейської Комісії, Генерального директорату з питань розвитку регіонів та міст, профільні комітети Верховної Ради, драйвери впровадження Смарт Спеціалізації в регіонах ЄС, обласні ради, місцеве самоврядування, бізнес-спільнота, університети та науково-дослідні установи, експертне середовище.